Reiwag Facility Services s.r.o.

www.reiwag.cz

 

PRAG, centrala za cijelu Češku Republiku

Reiwag Facility Services s.r.o., Perucká 2542/10, CZ - 120 00 Praha 2
Tel.: +420 236 040 050, Fax: +420 236 040 051, Email: info@reiwag.cz

BRÜNN, Podružnica

Reiwag Facility Services s.r.o., Hybešova 42, CZ - 602 00 Brno
Tel.: +420 543 128 386, Fax: +420 543 128 387, Email: info@reiwag.cz

Tim

Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s.

PRAG - Komwag

Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s., Perucká 2542/10, CZ - 120 00 Praha 2 - Vinohrady
Tel.: +420 236 040 000, Fax: +420 236 040 003, Email: komwag@komwag.cz