CAFM – Computer Aided Facility Management

PLANON MAINTENANCE MANAGEMENT SOFTWARE

Osnovni ciljevi upravitelja objekata su pružiti klijentima prvoklasne usluge, smanjiti pogonske troškove i troškove održavanja, kao i potrošnju energenata.

Facility management nije samo jednostavno održavanje i budžetiranje. Efikasni facility management na vrlo sofisticirani način balansira između reduciranja svih nepotrebnih troškova reaktivnog održavanja i minimiziranja nepotrebnih rizika zastoja u radu i time onemogućavanja temeljnoga biznisa klijenata. Mnoge organizacije već su otkrile da precizno planiranje povezano sa implementacijom planova održavanja može smanjitit troškove pogona i redovnog održavanja za 10 do 15 %.

Planonovo rješenje za upravljanje održavanjem minimizira moguća vremena ispada iz pogona i prekide u radu na način da pomaže u upravljanju kompletnim životnim ciklusom objekta. Planon podržava izvođenje aktivnosti redovnog održavanja – potrebne aktivnosti provesti u točno određenom trenutku – i na taj način omogućava kalkuliranje troškova kao i eliminaciju potencijalnih problema. Istovremeno je omogućeno praćenje usklađenosti sa pozitivnim zakonskim propisima, pa na taj način omogućava organizaciji ostvarenje svih postavljenih ciljeva.

Sastavni dijelovi programskog paketa Planon obuhvaćaju:

 • Upravljanje objektima
 • Redovno održavanje
 • Popravci
 • Zaštita na radu i protupožarna zaštita
 • Mobilno rješenje
 • WEB sučelje
 • Upravljanje prostorom

 

ASSET MANAGEMENT: Osigurati kontinuitet i neometanost temeljnog poslovanja

Objekti i sustavi omogućavaju temeljno poslovanje svake organizacije. Problemi i kvarovi na njima mogu prozročiti značajne prekide djelatnosti, a time negativno utjecati na produktivnost. Pritom neoptimirani sustavi kao i neplanirani popravci uzrokuju dodatne troškove održavanja objekata, a time opterećuju Vaše temeljne procese.

PLANON rješenja za upravljanje postrojenjima i sustavima omogućuju Vam uvid u kompletan proces, od nabave preko početka korištenja, upravljanje sustavima i na koncu zbrinjavanje odnosno prodaja postrojenja.

Upravljanje sustavima, neovisno o tome da li se radi o strojevima, namještaju, računalnoj opremi ili vozilima, biti će zamjetno pojednostavljeno budući da ćete dobiti bolji uvid u vitalne komponente instalacija i opreme, gdje se nalaze, kada istječu garantni rokovi i kada je potrebno zamijeniti pojedine sastavne ili rezervne dijelove. Pojednostavljeno je i pitanje odgovornosti budući da su sve jedinice referencirane i pridodane dobavljačima, korisnicima i serviserima. Pritom nije nevažna činjenica da ćete biti u mogućnosti pratiti povijest održavanja postrojenja i opreme. Na taj način je omogućena jednostavna evaluacija sa financijske strane, kao i procjena isplativosti daljeg ulaganja u održavanje pojedinog postrojenja ili sustava u odnosu na eventualnu zamjenu istog.

Pomoću CAFM alata Planon organizacije su u mogućnosti pojednostaviti i na temelju reduciranja nepotrebnih radova i aktivnosti, pojeftiniti održavanje postrojenja i sustava.

 

REDOVNO ODRŽAVANJE:  Održavati sustave i smanjiti troškove

Osnovna namjena redovnog održavanja je održati i povećati pouzdanost postrojenja i sustava. Automatizirano rješenje osigurava organizacijama neprekinuti nadzor i pregled nad svim potrebnim i zakonskim aktivnostima kao i aktivnostima ugovorenim SLA ugovorima. Na taj način je moguće upravljati sustavima na efikasan i pouzdan način.

Pomoću Planona, organizacije su u stanju pratiti sve interne i eksterne ugovore i informacije kao otkazne rokove, opće uvjete poslovanja ili ugovorene nivoe usluga (SLA). Planon posjeduje i sustav automatskog podsjećanja za različite termine, npr. kada dospijevaju pojedine obveze ugovora, garancije ili ispitivanja.

Facility manageri moraju biti u stanju organizirati redovno održavanje brzo i centralizirano, kao i pratiti i nadzirati planirane aktivnosti. Planon daje alate Facility managerima, pomoću kojih oni mogu izrađivati planove održavanja, kao i pratiti efikasnost svih provedenih aktivnosti u cilju postavljanja benchmarka. Veliki izbor izvješća koja mogu biti prilagođena svim zahtjevima klijenata ili korisnika, povećava preglednost provedenih aktivnosti kao i omogućava različitim funkcijama u organizaciji praćenje potrebnog. Promjenom iz reaktivnog u proaktivno ponašanje u pogledu aktivnosti facility managementa omogućene su uštede od 10 do 15 %.

 

POPRAVCI:  Minimizirati zastoje i osigurati produktivnost

U današnjem poslovnom svijetu organizacije traže i očekuju rješenja koja osiguravaju optimalne uvjete i pomažu djelatnicima ostvarivanje najboljih poslovnih rezultata. Planon omogućava ostvarivenje očekivanog na način da svim zaposlenim djelatnicima u organizaciji omogućava dojavu smetnji ili kvarova 24 sati na dan, 7 dana u tjednu.

Pomoću Planona zaposleni djelatnici prijavljuju smetnje ili kvarove, kao i zahtjevaju njihovo otklanjanje od strane servisnog osoblja. Istog trenutka kada zahtjev bude proslijeđen odgovarajućem servisnom osoblju, autorizirani korisnik CAFM sustava može:

 • Imati uvid u status radnog naloga
 • Obrađivati radne naloge, zatvarati iste kao i pridodjeliti ih odgovarajućim troškovnim grupama
 • Kontrolirati ukupni volumen svih radnih naloga
 • Kontrolirati usklađenost aktivnosti sa SLA-om dobavljača FM usluga

Planon rješenjem omogućeno je organizacijama efikasnije obrađivati veću količinu radnih naloga, kao i efikasno kontrolirati aktivnosti vanjskih dobavljača. Pri tome su svi podaci pohranjeni unutar CAFM sustava, da bi na taj načim osigurali zahtjev da sve informacije budu dostupne i održavane u svim slučajevima kao i u slučaju promjene dobavljača FM usluga. Iz toga razloga je Planon rješenja moguće u potpunosti integrirati u korporacijski Intranet.

 

MOBILNA RJEŠENJA: Potrebne informacije u svako vrijeme i svuda

Mobilna rješenja nude sveobuhvatne mogućnosti za optimaliziranje potpornih procesa, kao i za reduciranje troškova. Planon mobilna rješenja se sastoje od niza aplikacija koje omogućuju i podupiru sve poslovne procese.

Mobilne aplikacije osiguravaju da svi djelatnici imaju pravovremeni i siguran pristup svim potrebnim informacijama. Korisnicima se pruža mogućnost uvida u ugovore, radne naloge, rezervacije i sve ostale pisane zapise u sustavu u svako vrijeme i na svakom mjestu. Planon mobilne aplikacije omogućavaju sve gore navedeno kako vlastitim djelatnicima, tako i vanjskim partnerima i klijentima.

 

INTEGRACIJA CAD PODLOGA: Kompletan pregled korištenja prostora

U cilju što efikasnijeg upravljanja prostorom i preseljenjima, bitno je za organizacije da imaju što potpuniju sliku trenutnog korištenja prostora. Pritom je čest slučaj da se za to potrebni podaci nalaze na različitim lokacijama, kao i u različitim formatima, tako da je praktički nemoguće jednostavno pronaći potrebne podatke kao i koristiti ih. Planon rješenje za intergraciju CAD podloga omogućuje importiranje CAD nacrta u Planon bazu podataka i na taj način jednostavno i efikasno korištenje dostupnih podataka u cilju što efikasnijeg upravljanja prostorom, planiranja i provođenja preseljenja, što u konačnici štedi vrijeme i novac.

 

 • Vizualizacija nacrta etaža, korištenja prostora, slobodnih fleksibilnih radnih mjesta, puteva evakuacije, tehničkih informacija, dimenzija i veličina
 • Sinkronozacija promjena i izmjena, koje su provedene u CAD nacrtima omogućava Planon bez nepotrebnih licenci za AutoCAD
 • Izrada grafičkih izvješća u pogledu tipova podloga, standarda čišćenja, grupa troškova, odjela i sustava
 • Integracija sa ostalim Planon funkcionalnostima, uključivo sutava rezervacija, preseljenja ili renoviranja