Imamo jake partnere!

Članstva

EFCI (European Federation of Cleaning Industries)

EFCI (Europska federacija djelatnosti čišćenja – europski matični savez djelatnosti čišćenja) osnovan je 1988 i ujedinjuje nacionalna strukovna udruženja djelatnosti. EFCI je pokrenula jedno društvo koje stoji na raspolaganju svim tvrtkama za čišćenje i drugim organizacijama aktivnima u branši. Područje industrijskoga čišćenja u Europi predstvlja jednu od najvažnijih uslužnih branši:

U ekonomskom smislu a vezano za zapošljavanje osoblja to je jedna od najdinamičnijih branši sa sličnim uslugama. Više od 139.000 tvrtki u Europi zapošljavaju 3,32 miliona djelatnika i ostvarju promet od 61,5 milijardi eura u Europi.

Komercijalni savjetnik Viktor Wagner zastupa Austriju kod EFCI-a kao Circle Member.
http://www.efci.eu
 

FIDEN (Fédération Internationale des Entreprises de Nettoyage)

FIDEN je osnovan 1956 godine sa ciljem da ponudi poduzetnicima sa podrućja održavanja objekata međunarodnu platformu za razmjenu ideja izvan državnih granica i izradi osnovu za prekogranične projekte. Gospodin KR Viktor Wagner je bio nekoliko godina potpredsjednik društva FIDEN i značajno je pridonjeo njegovom uspjehu.
http://www.fiden.org
 

Euroliance

Euroliance je osnovan 1999 godine sa ciljem da može ponuditi široki spektar usluga održavanja objekata u cijeloj Evropi. Sa više od 130.000 djelatnika, ukupnim godišnjim prometom u 2009 godini od preko 2,6 milijardi eura i jednom organizacijskom strukturom na više od 300 lokacija u Evropi, Euroliance je pouzdan, financijski i organizacijski jaki poslovni partner.

Tvrtka Euroliance Limited ima sporazum o suradnji sa American Building Maintenance Industries Inc. (ABM), tako da može nuditi svoje usluge i diljem svijeta.
http://www.euroliance.com

 

WdF (Wirtschaftsforum der Führungskräfte)

Ekonomski forum za rukovoditelje (WdF), osnovan 1979 godine kao udruga, jedina je nepristrana i neovisna interesna udruga za rukovoditelje u Austriji. Zastupa interese oko 2.800 članova i priznat je poslovni partner savezne i državne vlade, kao i svih interesa koji se odnose na rukovoditelje i ekonomske položaje Austrije.

Komercijalni savjetnik, gosp.Viktor WAGNER, vlasnik i direktor REIWAG grupacije predsjednik je  WdF grupacije u Beču.
http://www.wdf.at